Dratów Wieś

Brak pluginu Flash

 

l. Cmentarz prawosławny


data założenia: brak dokładnych danych, najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1885 r. położenie: ok. 700 m od szkoły podstawowej powierzchnia: ok. 0,30 ha


stan obecny: porośnięty krzewami i drzewami, napisy na nagrobkach w j. ukraińskim i rosyjskim, zachowały się do dnia dzisiejszego: nagrobek wys. ok. 4 m , cementowy z 1885 r., krzyż żeliwny z 1914 r. na drewnianym postumencie, 3 elementy pomnika z 1909 r., nagrobek cementowy z 1898 r. wys. ok. 3 m i 4 krzyże drewniane


2. Cmentarz wojenny z I wojny światowe


data założenia: 1915 r. położenie: obok cerkwi (przylega do placu przycerkiewnego - właścicielem gruntu na którym znajduje się cmentarz jest parafia prawosławna w Dratowie)


Geneza powstania:


Podczas I wojny światowej cerkiew była szpitalem polowym. Na cmentarzu spoczywają żołnierze, którzy zmarli w szpitalu oraz w dniach 7 - 20 sierpnia 1915 r. w działaniach wojennych. historia: Założony na planie prostokąta owym. 39 x 22 m . Pierwotnie cmentarz składał się z 63 mogił, na których stało 100 drewnianych nagrobków z Wyrytymi napisami (słupki i krzyże) - wg M. Dąbrowskiego: 99 żołnierzy niemieckich i 28 rosyjskich. Na środku stały dwa duże krzyże drewniane. Cmentarz ogrodzony był drewnianym parkanem.M. Dąbrowski przypuszcza, że w latach 30-tych XX wieku skomaso­wano tu cmentarz wojenny "Kijany Dalsze" ( 56 żołnierzy) i dwie zbiorowe mogiły z pól w okolicach Piaseczna (13 żołnierzy). Zatem łą­cznie spoczywa tu 196 żołnierzy niemieckich i rosyjskich. stan obecny: układ cmentarza zatarty, zachowało się kilkanaście drewnianych słupków ( 100 cm wys. i 18 cm szerokości, na niektórych słupkach da się jeszcze odczytać nazwiska niemieckich żołnierzy. Brak ogrodzenia. Cmentarz zarośnięty krzakami. oznakowanie: Tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 50 cm z napisem: " Dratów cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich 1915 " Tablicę informacyjną wykonano na zlecenie UG w Ludwinie.

3. Pomnik


data powstania: listopad 1928 r. położenie: nad jeziorem Dratów, na miejscu dawnej cerkwi unickiej wygląd: wys. ok. 5 m , ogrodzenie pomnika stanowi 8 cementowych słupków połączonych ze sobą masywnym łańcuchem. W tle pomnika rosną 4 okazałe jesiony. Na pomniku znajduje się napis: " Ku czci poległych w obronie Rzeczypospolitej 18 II 1918 r. w l0-letnią rocznicę niepodległości Polski, 11 XI 1928 r." autor i fundator - nieznany stan obecny: dobry, remont pomnika został przeprowadzony przez UG w Ludwinie w 1995 r. geneza powstania: 18 II 1918 r. Stanisław Lis - Błoński (komendant POW w Łęcznej) i Edward Nazarewicz zorganizowali w Dratowie demonstrację przeciwko polityce okupujących te ziemie państw centralnych, w czasie której żandarmeria użyła broni przeciw demonstrantom. Zginęło 4 osoby a 7 zostało ciężko rannych. Pogrzeb ofiar przerodził się w manifestację patriotyczną, w której wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi.

Cmentarz prawosławny

data założenia: początek XX wieku, dokładna data nie jest znana, najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1933 r. położenie: ok. l km od cerkwi powierzchnia: ok. 0,80 ha obecny stan: Ogrodzony metalowa siatką, brama i furtka wykonana z metalowych prętów. Stara część cmentarza zarośnięta krzewami. Na cmentarzu znajduje się grób pisarza - Andrzeja Łuczeńczyka pochodzącego z Ludwina (umarł w 1991 r.). Jego imię nosi Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie.

Cerkiew prawosławna

W Dratowie cerkiew istniała już w XVII w.. Była to budowla drewniana, usytuowana między po pówką a jeziorem,. Ze względu na zły stan techniczny została rozebrana w 1867r. w tym miejscu powstała druga – również drewniana budowla, która spłonęła w 1886r. Wówczas dla potrzeb religijnych adaptowano budynek szkoły wiejskiej. 6 sierpnia 1888r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi. Konsekracji świątyni dokonano w 1889r. W 1891r. dokończono wystrój malarski wnętrz, który przetrwał do naszych czasów. Tą murowaną cerkiew zlokalizowano w innym miejscu - poza wschodnią linią zabudowy wsi. Od drogi biegnącej przez wieś prowadzi do cerkwi otwierająca się niegdyś murowana bramą (obecnie zniszczona). Cmentarz cerkiewny rozmierzony w kształcie regularnego prostokąta, w jego obrębie zachowany drzewostan. Cerkiew założona na rzucie krzyża, z dzwonnicą w fasadzie, ujętą dwustronnie symetrycznymi przybudówkami. Nawa szersza i wyższa od pozostałych członów budowli, prezbiterium zamknięte trójbocznie. Stylistycznie cerkiew w Dratowie egzemplifikuje eklektyczny styl rosyjski, w klasycystycznej interpretacji, z ciekawą dekoracją elewacji za pomocą boniowania, gzymsów kostkowych. Cerkiew jest jednym z ciekawszych tego typu budowli na terenie województwa. w 1875 r. przebudowana z murowanej świątyni unickiej (po kasacji unii) w 1907 r. przeprowadzono ponowną przebudowę (władze rosyjskie planowały wówczas z Chełmszczyzny i Podlasia utworzyć nową gubernię i włączyć ją bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego) do cerkwi prowadzi zabytkowa aleja ( zachowała się częściowo) obok cerkwi stoi krzyż upamiętniający chrzest Rusi.