Jagodno

Brak pluginu Flash

 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej
data założenia: 1915 r.
położenie: Ok. 2 km na wschód od drogi Ludwin - Sosnowica w pobliżu rozwidlenia polnych dróg do Jelina - Rozpłucia "A" - Rozpłucia Grabowa. Koło 700 m na północ od zabudowań wsi Rozpłucie. powierzchnia: ok. 0,3 ha
obecny stan: brak nagrobków, teren lekko pofałdowany, częściowo zalesiony, niezabudowany
oznakowanie: krzyż drewniany ok. 7 m wysokości na cementowej płycie, tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 50 cm o treści:
"Jagodno cmentarz z I wojny żołnierzy armii austro - węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej 1915"
Krzyż oraz tablicę informacyjną wykonano na zlecenie UG w Ludwinie.
UG zajął się uporządkowaniem terenu w sierpniu 1996 r.
patronat: rodziny z Niemiec, w imieniu których występuje p. Rafaiski Zbigniew zamieszkały w Łęcznej. W ostatnich latach Niemcy kilka razy odwiedzili cmentarz w Jagodnie. Pod krzyżem często stoją kwiaty i palą się znicze (Niemcy przekazywali drobne kwoty pieniężne mieszkańcom Jagodna i Rozpłucia z przeznaczeniem na kwiaty i znicze - informacja uzyskana od uczniów). Cmentarz nie jest wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego, figuruje w tzw. ewidencji zabytków woj. lubelskiego.