Kobyłki

Brak pluginu Flash

 

Cmentarz wojenny II wojny światowe:
data założenia: 1915 r.
położenie: ok. 1 km od drogi Kaniwola - Dratów,

powierzchnia: ok. 0,2 ha
obecny stan: zatarte obrysy mogił, teren porośnięty krzewami i drzewami
oznakowanie: tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 50 cm wykonana na zlecenie UG w Ludwinie o treści: "Kobyłki cmentarz z l wojny żołnierzy austriackich 1915".
Wg informacji mieszkańców Kobyłek zdarzały się przypadki grzebania zwłok miejscowej ludności na tym cmentarzu, ostatni pochówek miał miejsce w 1975 roku.
Cmentarz nie jest wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego, figuruje w tzw. ewidencji zabytków woj. lubelskiego.

    .