Kocia Góra

Brak pluginu Flash

 

Cmentarz kolonistów niemieckich ( baptystów)
Data założenia: ok. 1900r.
Obszar: ok. 0.30ha
Położenie: przy szosie Zezulin - Rozkopaczew w odległości ok. l km. od krzyżowania Zezulin - Rozkopaczew, Zezulin - Ludwin po prawej stronie.
Stan obecny: bardzo zaniedbany, groby mało widoczne, brak ogrodzenia , szczątkowe ślady pomników.

 

Ważniejsze miejsca:

Zbiornik wodny
  • Święta sadzawka ( miejsce rytualnego chrztu kolonistów niemieckich - baptystów)