Ludwin

Brak pluginu Flash

 

Folwark w Ludwinie od najdawniejszych czasów należał do klucza łęczyńskiego, był dzierżawiony przez drobną szlachtę. Jeszcze przed budową istniejących obecnie zabudowań zespół folwarczny funkcjonował po prawej stronie drogi Łęczna- Sosnowica. Budynki drewniane przetrwały do lat 80-tych X I X w., kiedy to działalność inwestycyjną rozpoczął Jan Bloch. Po jego śmierci w 1902r. folwark ponownie zaczyna podupadać. W 1911r.znacznie uszczuplony folwark kupuje Maksymilian Bieńkowski, który przebywa tutaj do 1918r. Od 1927r. właścicielem zostaje Jaczyński, a następnie w 1937r. Kwapiszewski i Rudzki. W 1938r. 20 hektarowe gospodarstwo wraz z dworem kupuje Józef Wilczek z Wilczopola, który przenosi się wraz z rodziną do dworu.. Już wówczas budynek jest częściowo wydzierżawiony na posterunek policji. Istniały jeszcze wtedy drewniane budynki folwarczne, po których obecnie nie ma śladu. Dom otoczony był szpalerem lipowym i świerkowym. Za dworem znajdował się półhektarowy sad.

Obecnie budynek jest nadal własnością prywatną. Dwór i spichlerz wzniesione przez Blocha przetrwały do dnia dzisiejszego jako przykład typowej zabudowy folwarcznej z II poł. XIXw.

Z obiektów zabytkowych zachował się budynek Urzędu Gminy – murowany, wzniesiony w 1884r., zniszczony pożarem w 1943r., odbudowany w 1946r. – obecnie w dobrym stanie technicznym.

 

Tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa na budynku szkoły podstawowej, o wymiarach 80x60cm, wykonana z mosiądzu z napisem o treści:
Zbiorcza Szkoła Gminna w Ludwinie im. Zgrupowania Partyzanckiego "Jeszcze polska nie zginęła" 1976r.


fundator: Zygmunt Filipowicz z \\1 - wy, żołnierz Zgrupowania Partyzanckiego" Jeszcze Polska nie zginęła".
Od 1976r. W Szkole Podstawowej w Ludwinie odbywają się spotkania żołnierzy z tego oddziału.

 

Ważne miejsca:

Dwór w Ludwinie.

  • Data budowy: J 890r.
  • Właściciel: J. Gotlib Bloch
  • Obecnie: siedziba Urzędu Gminy w Ludwinie
  • Położenie: przy drodze Łęczna - Sosnowica

Folwark w Ludwinie.

  • data budowy: 1888r.
  • Właściciel: Jan Gotlib Bloch
  • Obecnie: w budynku mieszka rodzina Wilczków.