REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU I SPA JACUZZI KOMPLEKSU
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO RESORTU PIASECZNO

Szanowni Państwo ! Serdecznie witamy !

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w naszym resorcie a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

 1. Basen i jacuzzi czynne są od 8.00 do godziny 22.00;
 2. Obiekt jest bezpłatny dla gości zameldowanych w pawilonie. Dla gości pozostałych płatny wg cennika;
 3. Dzieci do lat 12 mają prawo wstępu tylko z opiekunem prawnym;
 4. Leżakowanie możliwe w wyznaczonych do tego miejscach w parku basenowym;
 5. Zakazuje się wstępu na obiekt osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz z chorobami zakaźnymi;
 6. Wszystkie osoby korzystające z kompleksu obowiązani są do bezwzględnego podporządkowywania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez obsługę resortu;
 7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody;
 8. Za przedmioty wartościowe pozostawione w innych miejscach niż oddanie do depozytu , kierownictwo obiektu nie odpowiada;
 9. Na terenie obiektu zabrania się:
  • wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych klientów,
  • wnoszenia przedmiotów szklanych,
  • palenia tytoniu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania wody w basenach i jacuzzi,
  • wskakiwania do wody z brzegu basenu,
  • przechodzenia przez ogrodzenie lub pod ogrodzeniem,
  • deptania trawników,
  • uruchomiania urządzeń w jacuzzi bez porozumienia z obsługą basenu,
 10. Wejście do basenu i spa możliwe jest tylko po przemyciu nóg.
 11. W przypadku nie zastosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulamin, Dyrekcja Resortu ma prawo do natychmiastowego elegowania- usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy.

Serdecznie dziękujemy

Dyrektor Resortu