REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH KOMPLEKSU
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO RESORTU PIASECZNO

Szanowni Państwo ! Serdecznie witamy !

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w naszym resorcie a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

 1. Doba rozpoczyna się od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny 11.00 w dniu odjazdu;
 2. Przybywający na teren resortu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji i zostawić co najmniej jeden dowód tożsamości oraz z góry uregulować należności z tym związane. Po otrzymaniu rachunku oraz identyfikatoru należy zachować je do końca pobytu i uznać za kartę pobytu;
 3. Cisza nocna na terenie osiedla domków letniskowych obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 6.00;
 4. Wynajmujący domki zobowiązani są do zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi oraz do ich przestrzegania;
 5. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
 6. Nie wolno organizować głośnych imprez rozrywkowych które zakłóciłyby spokój sąsiadom;
 7. Za przywiezione i pozostawione w domkach bądź na terenie Ośrodka rzeczy Resort nie odpowiada;
 8. Domek ma być zamieszkały maksymalnie przez 4 osoby łącznie z dziećmi;
 9. Z wyposażeniem domku należy obchodzić się ostrożnie gdyż za powstałe szkody odpowiedzialna jest osoba wynajmująca, o ewentualnych szkodach należy powiadomić recepcję;
 10. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru wszelkich przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem. Zaleca się przed wyjściem skontrolowanie stanu domku pod tym względem oraz całkowite wyłączenie światła. Jeśli pracownicy Resortu zauważą, że podczas nieobecności osób wynajmujących domek, pali się nie potrzebnie światło, mają pozwolenie na wejście do domku bez wiedzy wynajmującego w celu ich wyłączenia. Zdarzenie to wiąże się z jednoczesnym złamaniem niniejszego regulaminu;
 11. Prosimy zwracać uwagę na zamykanie okien oraz drzwi na klucz przy opuszczaniu domków;
 12. W przypadku nie zastosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulamin, Dyrekcja Resortu ma prawo do natychmiastowego wydelegowania- usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy;
 13. Rezygnacja z części pobytu,wcześniejsze opuszczenie ośrodka,spowodowana nie z winy kierownictwa ośrodka,nie uprawnia do zwrotu wpłaconej należności za pobyt;
 14. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy posprzątać zajmowany domek,umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci;
 15. Rozpalanie ognisk,grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż;

Serdecznie dziękujemy

Dyrekcja Resortu