REGULAMIN KORZYSTANIA Z KEMPINGU KOMPLEKSU
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO RESORTU PIASECZNO

Szanowni Państwo ! Serdecznie witamy !

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w naszym resorcie a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

 1. Przybywający na teren campingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji i zostawić co najmniej jeden dowód tożsamości oraz z góry uregulować należności z tym związane. Po otrzymaniu rachunku oraz identyfikatoru należy zachować je do końca pobytu i uznać za kartę pobytu;
 2. Miejsce kempingowe określane jest przez pracownika resortu;
 3. Doba noclegowa trwa od 14.00 do 12.00 dnia następnego;
 4. Po upływie doby noclegowej korzystający z kempingu mają obowiązek zgłosić swój wyjazd, a w przypadku chęci przedłużenie należy poinformować recepcję Resortu co najmniej 1 dzień wcześniej;
 5. Przed opuszczeniem terenu kempingu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do pojemników na odpady;
 6. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 7. Na terenie kempingu zameldowani goście bezpłatnie mają do dyspozycji:
  • ujęcie wody,
  • oświetlenie,
  • kosze na śmieci,
  • pole jest w pełni oświetlone,
  • parking,
  • zespoły sanitariatów : toalety, prysznice, umywalki, lustra, ciepła i zimna woda, toalety i prysznice dla niepełnosprawnych, zmywalnie naczyń, pralnie.
 8. Na terenie kempingu zameldowani goście odpłatnie mają do dyspozycji:
  • dostęp do energii elektrycznej,
  • parking,
  • pralnia,
  • jachty, katamarany, łodzie, rowery,
 9. Na terenie pola kempingowego zabrania się:
  • wycinania krzewów, drzew i gałęzi, kopania dołów i rowów,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu pola kempingowego,
  • palenia ognisk po za wyznaczonymi do tego celu miejscami,
  • okopywania namiotów,
  • niszczenia urządzeń, wyposażenia oraz budynków znajdujących się na terenie pola kempingowego,
  • uciążliwego grillowania i zadymiania sąsiednich miejsc campingowych;
 10. Obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 23.00-6.00 natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach od 1.00-7.00;
 11. W porze nocnej należy zachowywać się tak aby nie zakłócać spokoju sąsiadom;
 12. Resort nie odpowiada za zgubione lub skradzione wartościowe przedmioty pozostawione na terenie pola kempingowego;
 13. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszelkie informacje kierować proszę do obsługi resortu;
 14. Na terenie Resortu goście zobowiązani są do przestrzegania kultury osobistej i zasad współżycia społecznego;
 15. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone bez możliwości powrotu.
 16. W przypadku nie zastosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulamin, Dyrekcja Resortu ma prawo do natychmiastowego elegowania- usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy.

Serdecznie dziękujemy

Dyrekcja Resortu