REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLAŻY, MOLO I KĄPIELISKA KOMPLEKSU
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO RESORTU PIASECZNO

Szanowni Państwo ! Serdecznie witamy !

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w naszym resorcie a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

 1. Korzystanie z plaży, molo i kąpieliska jest nieodpłatne;
 2. Plaża jest monitorowana;
 3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie plaży, mola i kąpieliska oraz kąpać się w wyznaczonym tylko miejscu pod opieką osób dorosłych;
 4. Zabrania się wstępu na teren plaży, molo i kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz spożywanie alkoholu w tych miejscach;
 5. Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego;
 6. Korzystanie z kąpieliska odbywa się pod nadzorem obsługi Resortu. Goście zobowiązani są stosować się do wszystkich ich zaleceń;
 7. Osoby korzystające z kąpieliska powinny stosować się do poleceń ratownika;
 8. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia plaży i kąpieliska przyłapane na takowym czynie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 9. Osobom przebywającym na terenie plaży i kąpieliska zabrania się:
  • przekraczać linii oznaczonych bojami,
  • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na terenie plaży,
  • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
  • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
  • zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,
  • wjeżdżać pojazdami,
  • wprowadzać na teren plaży i do wody psów i innych zwierząt,
 10. W przypadku nie zastosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu, Dyrekcja Resortu ma prawo do natychmiastowego wydelegowania - usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy.

Serdecznie dziękujemy

Dyrekcja Resortu