REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA ZE SRZĘTU WODNEGO KOMPLEKSU
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO RESORTU PIASECZNO

Szanowni Państwo ! Serdecznie witamy !

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w naszym resorcie a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

 1. Sprzęt wypożycza się jednynie osobom pełnoletnim.
 2. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby nieletnie korzystające z wypożyczonego sprzętu.
 3. Sprzęt wypożyczany jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
 4. Obowiązkiem wypożyczającego jest wypełnienie i podpisanie karty wypożyczenia.
 5. Ze sprzętu można korzystać po uprzednim przeszkoleniu lub gdy wypożyczający posiada umiejętności obsługi takiego sprzętu poprzez pisemne potwierdzenie ich.
 6. Nie stajemy na siatce. Siedzimy na pływakach.
 7. Osobom nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków nie wypożycza się sprzętu.
 8. Pracownicy Resortu mogą również odmówić wypożyzcenia sprzętu z innych przyczyn: warunki pogodowe zagrażające życiu wypożyzcającego lub mogące spowodować uszkodzenie sprzętu.
 9. Materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt ( zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia) ponosi wyłącznie wypożyczający. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.
 10. Pracownik Resortu pobiera opłatę z góry za wypożyczany sprzęt.
 11. Podczas korzystania ze sprzętu wypożyczający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów właściwych dla akwenu pływania.
 12. Zakaz wywracania katamaranu pod karą administracyjną.
 13. Po zakończeniu pływania sprzęt należy zabezpieczyć przed odpłynięciem, oczyścić. Nie powinien blokować plaży.
 14. Katamaran roztaklowują wszyscy którzy na nim pływają danego dnia.

 

Serdecznie dziękujemy

Dyrekcja Resortu