Rozpłucie Grabów

Brak pluginu Flash

 

Cmentarz kolonistów niemieckich


data założenia: nie jest znana dokładna data, prawdopodobnie II połowa XIX wieku
położenie: ok. 300 m na północ od zabudowań wsi Rozpłucie przy drodze w kierunku Czarnego Lasu
powierzchnia: ok. 0,30 ha
obecny stan: teren porośnięty krzakami, nagrobki zdewastowane, zachował się tylko jeden nagrobek, na którym można odczytać: Jozeph Majewski, GEB d. 16. AP. 1866, GES. D. 26. L 1935,
Niemcy zamieszkujący Rozpłucie Grabów wyemigrowali po 1920 roku