Zawieprzyce

 

Zawieprzyce (gmina Spiczyn) to wieś położona na prawym brzegu Wieprza. Była dawną siedzibą magnacką. W XVI w. Zawieprzyce należały do Zawieprzskich herbu Janina, którzy posiadali tu zamek obronny. Kolejny właściciel, wojewoda wołyński Atanazy Miączyński, utworzył tzw. klucz zawieprski i wybudował barokowy pałac. Wiekowe lipy rosnące w tutejszym parku z pewnością pamiętają lato 1883 roku, kiedy to 16-letnia Marysia Skłodowska (późniejsza noblistka) spędzała tu wakacje w dworku stryja Ksawerego, który był dzierżawcą majątku w Zawieprzycach. Prochy jej dziadka spoczywają w rodzinnym grobowcu Skłodowskich na pobliskim cmentarzu w Kijanach.

Działo się to koło Łęcznej, w Zawieprzycach w XVII wieku. Jan Nepomucen Granowski, kasztelan lubelski, którego majątek znajdował się w Zawieprzycach dzielnie walczył pod Wiedniem, przyczyniając się do zwycięstwa Polaków. W nagrodę otrzymał od króla 2 tysiące jeńców tureckich do pracy w swoim majątku. Wśród nich była piękna Greczynka Teophania i jej narzeczony Lascaris. Pan na Zawieprzycach był okrutny, głodził jeńców i katował ich. Dużo z nich umierało. Piękna Greczynka zwróciła uwagę pana, chciał by była jego nałożnicą. Gdy mu się opierała skazał jej narzeczonego na karę chłosty, a potem kazał ich obydwoje zamordować i wyrzucić do grobu. Kiedy brat Greczynki trafił do Zawieprzyc poszukując siostry, przedstawił się jako włoski malarz Andrea di Pella. Kiedy kasztelan opowiedział o mordzie malarz domyślił się, że to była jego siostra i jej narzeczony. Namalował obraz z tego tragicznego wydarzenia z twarzą siostry i jej narzeczonego. Kasztelan przeraził się, kiedy dowiedział się kim jest malarz. Kazał go żywcem pogrzebać w grobie, w którym spoczywała para Greków. Od tej pory w Zamku w Zawieprzycach zaczęły pojawiać się duchy, oraz różne nieszczęścia spadały na ród Granowskich. Po nagłej śmierci okrutnego kasztelana dziedzicem został jego bratanek Teofil Granowski. Kiedy od sług pałacowych dowiedział się co tu się wydarzyło udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do klasztoru „Świętej Trójcy na Górze”. Znaczną część majątku oddał na fundacje. Wówczas duchy nieszczęsnych Greków spoczęły na zawsze w spokoju . Dziś po zamku zostały tylko gruzy i wzgórze z krzyżem, a pod nim - jak głosi legenda - bohaterowie tej tragedii.

 

 

Zawieprzycki zamek

Zostały po nim ruiny... Zwietrzałe, smutnie sterczące ruiny. Ale z ruin tych spogląda niezapomniana przeszłość i przypomina się krwawo współczesnym. Wieś Zawieprzyce leży w ślicznej okolicy nad Wieprzem, płynącym tutaj w półkole. Trudny dojazd do wsi rozwiązują licznie rozrzucone mosty, pochodzące z czasów strasznej legendy.

zawieprzycki_zamek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplica Barokowa

Barokowa kaplica wzniesiona prawdopodobnie w XVII w. Przez Tylmana z Gameren, odrestaurowana w latach 1723-48 kosztem Piotra Miączyńskiego – wojewody Czernichowskiego jest najlepiej zachowanym i najciekawszym pod względem zabytkowym obiektem na terenie zespołu parkowo-pałacowego. Jest to budowla oparta na rzucie stanowiącym połączenie krzyża greckiego o płytkich ramionach z kołem . Ozdobiona na zewnątrz na narożach zdwojonymi pilastrami wspartymi na wysokim cokole i podtrzymującymi przełamujące się belkowanie. Wysoki bęben kopuły dachu, zwieńczonej ośmioboczną latarnią jest rozczłonkowany analogicznie do kształtu budynku.

Wewnątrz ściany kaplicy rozczłonkowane pilastrami podtrzymującymi wydatne belkowanie, ściany bębna z pilasterkami dźwigającymi gzyms. Otwory okienne i drzwiowy prostokątne w szerokich rozglifionych ościeżach w bębnie zbliżone do kwadratu, o ościeżach zamkniętych łukiem odcinkowym. Polichromia późnobarokowa z lat 1723-48, fundacji Piotra i Antoniny z Rzewuskich Miączyńskich; konserwowana 1957 przez konserwatora Eugeniusza Czuchorskiego. W kopule widnieje scena Sądu ostatecznego. Sposób ujęcia i tematyka charakterystyczne są dla okresu kontrreformacji. Malowidło to wzorowane jest zapewne na fresku, który zdobi sklepienie kaplicy Tyszkiewiczowskiej kościoła Dominikanów w Lublinie.